4 สูตรปุ๋ยจุลินทรีย์หน่อกล้วย (รายละเอียดพร้อมวิธีการใช้)

สูตรปุ๋ยจุลินทรีย์หน่อกล้วย คือการนำหน่อกล้วยมาหมักให้ได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในการเกษตร เพราะในดินที่มีต้นกล้วยขึ้นจะเป็นดินที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช ทั้งยังสามารถนำจุลินทรีย์มาปรับสภาพดินให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช

จุลินทรีย์หน่อกล้วย มีความสำคัญต่อการเร่งการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งยังช่วยย่อยสลายฟางข้าวและเศษวัสดุต่างๆ ให้กลายเป็นปุ๋ยสำหรับพืชได้ดี และมีคุณสมบัติเด่น คือ ช่วยปรับสภาพโครงสร้างดินให้มีความร่วนซุย ทำให้รากพืชชอนไชลงไปในดินได้ลึก ส่งผลให้มีผลผลิตดีขึ้นมาภายในเวลาไม่นาน นอกจากนี้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรตั้งต้น ยังสามารถนำไปขยายเชื้อกลายเป็นสูตรต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการทำการเกษตรได้หลายด้าน ซึ่งเกษตรกรสามารถทำใช้ได้เองด้วยวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ด้วยมีวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนสามารถผลิตใช้กับพืชปลูกได้หลากชนิดตลอดทั้งปี ตามลำดับขั้นตอนการประยุกต์ใช้ ดังนี้

สูตรที่ 1 การผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วย(สูตรหัวเชื้อ)
ส่วนผสม
1. หน่อกล้วยใบธง สูงประมาณ 1 เมตร ทั้งเหง้า ต้น (ใช้ทั้งใบและดินที่ติดมาด้วย) จำนวน 30 กิโลกรัม

2. กากน้ำตาล (หรือน้ำตาลปีบ,น้ำตาลทรายแดง) จำนวน 10 กิโลกรัม

วิธีการทำ

1. นำหน่อกล้วยมาหั่น สับ ตำ จากนั้นนำไปใส่ในถังหมัก แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยกากน้ำตาล โดยไม่ต้องใส่น้ำ

2. หมักไว้ 7 วัน หมั่นคนทุกเช้าและเย็น เมื่อครบ 7 วัน จึงคั้นน้ำออกมาใส่ถังหรือขวด แล้วปิดฝา(ไม่ต้องปิดแน่น)

ประโยชน์
– ใช้ปรับปรุงดินบำรุงดิน ปรับสภาพน้ำ ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เร่งการเจริญเติบโตของพืช

– ใช้กำจัดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ และ ฟางในนาข้าว โดยไม่เกิดก๊าซมีเทน(ก๊าซไข่เน่า)

อัตราการใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย(สูตรหัวเชื้อ)
– จุลินทรีย์ 20 ซีซี + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มหรือรดโคนต้นไม้สัปดาห์ละครั้ง

**นอกจากจะนำจุลินทรีย์หน่อกล้วย(สูตรหัวเชื้อ)ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์โดยตรงได้แล้ว ยังสามารถนำมาขยายให้เป็นสูตรต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการทำการเกษตรนานับประการ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำจุลินทรีย์หน่อกล้วย(สูตรหัวเชื้อ) มาทำเป็นสูตรต่างๆ ได้ ดังนี

สูตรที่ 2 : จุลินทรีย์หน่อกล้วย(สูตรขยาย)
ส่วนผสม
1. จุลินทรีย์หน่อกล้วย(หัวเชื้อ) จำนวน 20 ซีซี

2. กากน้ำตาล(หรือน้ำตาลปีบ) จำนวน 1 กก.

3. น้ำเปล่า จำนวน 20 ลิตร

วิธีทำและการนำไปใช้
หมักส่วนผสมทั้งหมดนาน 7 วัน จึงนำไปใช้ แช่ฟางในนาข้าว ปรับสภาพน้ำดับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์/ส้วมเต็มได้

ประโยชน์และอัตราการใช้
– ฉีดพ่นไล่แมลงวัน ในอัตราส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

– นาข้าวหรือบ่อปลาใช้ 5 ลิตร/ไร่

สูตรที่ 3 : จุลินทรีย์หน่อกล้วย(สูตรเร่งต้น)
ส่วนผสม
1. หอยเชอรี่ จำนวน 50 กก.

2. จุลินทรีย์หน่อกล้วย(สูตรขยาย) จำนวน 50 ลิตร

3. รำละเอียด 10 กก.

วิธีทำ
ผสมหอยเชอรี่(ทุบ)กับจุลินทรีย์ เข้าด้วยกัน ในถังหมัก แล้วโปะหน้าด้วยรำ(ไม่ต้องคน)หมักไว้ 7 วัน แล้ว ผ่ามะกรูดใส่ 2-5 ลูก (คนทุกวัน เช้า+เย็น จนครบ 7 วัน) แล้วหมักต่อไปโดยไม่ต้องคนจนครบ 1 เดือนถึงจะนำไปใช้ได้

ประโยชน์และอัตราการใช้
– ใช้ 2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 20 ลิตร แล้วนำไปฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืช ช่วยเร่งต้นเร่งใบ ใส่นาข้าวข้าวก็งาม (นาข้าวใช้ไร่ละ 5 ลิตร ให้ฤดูกาลละ 3 ครั้ง)

สูตรที่ 4 :จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรปรามโรค
ส่วนผสม
1. จุลินทรีย์หน่อกล้วย(หัวเชื้อ)จำนวน ครึ่งลิตร

2. เหล้าขาว จำนวน ครึ่งลิตร

3. น้ำส้มสายชู กลั่น 5 % จำนวน ครึ่งลิตร

4. กากน้ำตาล (หรือน้ำตาลปืบ)จำนวน ครึ่งลิตร

วิธีทำและการนำไปใช้
1. นำทุกอย่างมาผสมเข้าด้วยกัน แล้วหมักไว้ 24 ชั่วโมง จึงนำไปใช้ได้

2. ใช้ป้องกันและกำจัดเชื้อรา ใบจุด ใบเหลือง รากเน่า ในพืช

3. ใช้รักษาแผลสด แผลเปื่อย ฝี ผื่นคัน กำจัดเห็บ หมัด ในสัตว์เลี้ยงและใช้กับคนได้อย่างดีมากเช่นกัน

อัตราการใช้
– สำหรับพืชและสัตว์ ใช้ในอัตรา 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรสำหรับสัตว์เลี้ยง

– สำหรับคนให้ใช้ทาภายนอกหรืออมล้างปาก แก้ปวดฟันไม่มีกลิ่นปาก

รวมเด็ด!! 5 สูตรปุ๋ยจุลินทรีย์หน่อกล้วย

ขอขอบคุณ : rakbankerd.com